Oficjalna strona kwartalnika Głos Tymbarku

Pierwszy numer Głosu Tymbarku ukazał się w 1990, ostatni zaś w 2006 roku. Na tej stronie prezentowane były wybrane artykuły z bieżących numerów, a w chwili obecnej prezentowane tutaj będą archiwalne numery Głosu Tymbarku. Będzie to robione w ramach wolnego czasu i nieodpłatnie, ponieważ taka też była tradycja Głosu Tymbarku – praca społeczna bez dotacji i zależności od lokalnej władzy, a więcej, GT lubił tej władzy patrzeć na ręce.

Kwartalnik redagowany był przez Adama Ociepkę. Głos Tymbarku już od pierwszego numeru ratował od zapomnienia historię Tymbarku, przybliżał też ciekawostki dotyczące najbliższej okolicy, można było się też z niego dowiedzieć o bieżących wydarzeniach samorządowych. Kwartalnik starał się unikać tematów politycznych, jednak nie zawsze było to możliwe. Pismo było prasą niezależną, finansowaną z darów ludzi prywatnych, zatem było niezależne od lokalnego samorządu.

Całością zajmował się społecznie redaktor naczelny Adam Ociepka, On tworzył Głos Tymbarku. Kwartalnikiem zajmował się w wielkiej części sam - od składu tekstu przez sprawy organizacyjne po odbiór kwartalnika z drukarni.

Redaktor naczelny był osobą życzliwą dla każdego, nie dzielił on ludzi na gorszych lepszych czy ze względu na lokalne układy, o czym można było się przekonać współpracując z nim. Swój artykuł mógł tutaj zamieścić każdy chętny, bez narzucania warunków. Pisało tutaj wielu znanych lokalnej społeczności osób, chociażby Leszek Wawrzyniak, Daniel Nagły, Jan Plata czy Stanisław Wcisło.

Ciężka choroba, a następnie śmierć redaktora naczelnego przerwała pracę nad kwartalnikiem. Niedokończony został ostatni numer, ponieważ mimo nadchodzących artykułów nie miał on już sił ani czasu na prace nad gazetą. W tym czasie walka z nowotworem skutecznie zajmowała całe jego życie, a mimo to starał się opisywać swoje spostrzeżenia oraz przemyślenia podczas ostatnich miesięcy życia na blogu internetowym, dostępnym pod tym adresem:
https://web.archive.org/web/20081211175623/http://adoc.blog.onet.pl/

Ostatni, 56 numer Głosu Tymbarku ukazał się w 2006 roku. Redaktor naczelny Głosu Tymbarku Adam Ociepka zmarł w kwietniu 2008 roku.


Wersja internetowa przedostatniego 55 numeru Głosu Tymbarku